Стати партнером


*
Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ, надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних (включаючи, але не обмежуючи, одержання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також будь-які інші дії, пов’язані з обробкою персональних даних відповідно до мети їх обробки, моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних працівників.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ПРОЕКТІВ

Для отримання інформації щодо можливого фінансування проектів чи діяльності організації звертайтеся за телефоном

044 288 07 53