Програма

У соціальній сфері:

 • аналіз та постійний моніторинг реальної кількості громадян, що входять до числа соціально незахищених верств населення;
 • надання юридичної допомоги з питань порушення прав людини, захист прав соціально незахищених верств населення;
 • постійний моніторинг закладів, що надають соціальні та медичні послуги на предмет належного та якісного обслуговування соціально незахищених верств населення;
 • створення програм з психологічної підтримки громадян із числа соціально незахищених верств населення;
 • створення соціальних та медичних програм для адаптації та ресоціалізації соціально незахищених верств населення;
 • створення та реалізація програм з навчання, перекваліфікації та подальшого працевлаштування громадян із числа соціально незахищених верств населення;
 • створення кількох видів електронних реєстрів для обліку різних категорій людей із соціально незахищених верств населення;
 • розробка та реалізація інформаційних кампаній, що стосуються проблем рівних прав та можливостей представників соціально незахищених верств населення;
 • співпраця з громадськими організаціями, що захищають права соціально незахищених категорій населення (проведення масових заходів, відкриття нових центрів, надання соціальної допомоги та ін..);
 • окремі програми підтримки громадян із числа внутрішньо перемішених осіб та учасників бойових дій в зоні проведення АТО.

 

У сфері економіки і фінансів:

 • проведення міжнародних економічних форумів задля створення привабливого інвестиційного іміджу країни на міжнародній арені;
 • включення в програму трудової перекваліфікації можливості здобуття навичок в інноваційних сферах підприємницької діяльності;
 • проведення тренінгів для малого та середнього бізнесу щодо їх перспектив та можливостей на українських економічних ринках;
 • надання юридичних та фінансових консультацій підприємцям, які прагнуть розпочати бізнес у сфері інновацій;
 • популяризація ідей альтернативної енергетики задля стимулювання ринку нових технологій та підвищення екологічної безпеки країни.

У культурній сфері:

 • реалізація культурних проектів загальнонаціонального масштабу для вивчення, збереження та популяризації української культури;
 • програми з реставрації та відновлення культурних пам’яток в різних регіонах України шляхом залучення коштів українських та закордонних меценатів, а також за допомогою відповідних благодійних фондів;
 • проведення круглих столів, дискусій, виставок та промо-акцій, щодо патріотичного виховання молоді на основі духовних цінностей українського народу;
 • підтримка молодих українських діячів культури шляхом пошуку інвестицій для реалізації мистецьких проектів;
 • популяризація культурної та духовної спадщини в засобах масової інформації;
 • розробка бренду країни для створення позитивного іміджу України на міжнародній арені.