Освіта

Кожна людина повинна мати можливість доступу до якісної освіти. Базовою цінністю освітнього процесу повинні виступати знання, за допомогою яких людина отримає можливість достойного працевлаштування та створить гідні умови життя для себе та своєї сім’ї. Інвестиції в освіту – це інвестиції в гідне майбутнє України.

Наші ініціативи:

  • створення та запуск програми, яка дозволить студентам та школярам продемонструвати свої знання та навички у практичній площині, а також отримати досвід з подальшою путівкою в життя, пройшовши стажування в провідних українських організаціях та установах;
  • створення та запуск всеукраїнської програми для підготовки та підтримки абітурієнтів під час вступу до українських та іноземних ВНЗ (особливі умови надання послуг програми буде створено для абітурієнтів з числа соціально незахищених верств населення);
  • створення реальної мережі установ – партнерів, що забезпечать можливість проходження виробничих практик для студентів українських ВНЗ, з можливістю їх подальшого працевлаштування;
  • створення мережі дискусійних клубів для виявлення найбільш амбіційних та продуктивних представників молоді, що прагне реалізувати себе в конкретній сфері;
  • розробка навчальних програм для покращення соціалізації людей з особливими потребами;
  • моніторинг навчальних закладів на предмет забезпечення належних умов для здобуття освіти людьми з особливими потребами;
  • проведення дебатів, форумів, публічних обговорень та інших заходів неформальної освіти для підвищення рівня патріотичного виховання молоді та розвитку її лідерського потенціалу;
  • створення програми з перекваліфікації чи освоєння нових спеціальностей для людей  будь-яких вікових та соціальних груп з метою забезпечення їх гідними умовами праці та підвищенням конкурентоспроможності на ринку праці;
  • пошук партнерів та працедавців для осіб, які пройшли перекваліфікацію, серед числа найбільш розвинених українських підприємств;
  • співпраця із закладами профтехосвіти для підвищення презентабельності робітничих професій та створення умов подальшого якісного працевлаштування.