Культурна сфера

Українська культурна спадщина має багатовікову історію і є духовною скарбницею нашого народу. Ми прагнемо, щоб увесь світ познайомився з культурними надбаннями України, а кожен українець пишався своєю культурою, традиціями та звичаями.

Культура має стати чинником, який сприятиме формуванню національної ідентичності різних соціальних груп на всіх територіях України, створить почуття духовної єдності у представників всіх верств населення. В Україні сьогодні стоїть проблема осмислення ролі культури в цілому, а також у реінтеграції тих територій, які стали об’єктом зовнішньої агресії. Культура – важлива складова процесу реінтеграції, як і відновлення управління та економіки на цих територіях.

У цьому ми вбачаємо специфіку культурної політики в сучасних умовах, а реалізація сформульованих нижче наших ініціатив дозволить створити передумови для стійкого культурного розвитку України.

 

 

Наші ініціативи:

  • збереження та збагачення історико-культурних традицій та творчого потенціалу суспільства, відновлення механізмів культурної спадковості;
  • створення умов для розвитку творчого потенціалу, духовного та культурного розвитку населення;
  • розробка пріоритетних напрямів культурної політики з огляду на особливості культурного потенціалу;
  • розробка бренду країни для формування культурного іміджу на світовій арені;
  • сприяння культурній “відкритості” України, включення культурних послуг у світовий ринок;
  • розробка конкретних механізмів залучення всіх верств населення в культурну діяльність;
  • моніторинг культурної політики на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях та внесення пропозицій щодо підвищення її ефективності;
  • формування моральних основ суспільства, громадянськості та патріотизму, позитивних культурно-поведінських моделей;
  • сприяння громадському визнанню сфери культури як важливого стабілізуючого чинника розвитку нашої держави.