Культура555

Значна кількість громадян України, підприємців переживають значні труднощі, зв’язані з «реформуванням» фінансового ринку, яке призвело до банкрутства значної кількості банків, свідомо зробивши заручниками даної ситуації мільйони українців. Даний процес негативно впливає на діяльність банків, що залишилися на ринку і стало причиною падіння довіри, як до національної банківської системи, так й до національної грошової одиниці. Зважаючи на ці процеси, ми  пропонуємо в рамках даної програми запровадити ряд ініціатив, зокрема:

 1. Усунення протиріч між нормами Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» і базовими законодавчими актами – Конституцією України, Цивільним кодексом України та іншими законами України.
 2. Проведення глибокого професійного аналізу причин, доцільності, законності та економічних підстав масової ліквідації банків, а також кола осіб, винних у банкрутстві кожного конкретного банку.
 3. Ініціювання законодавчих змін черговості виплат кредиторам банків, що ліквідуються, виходячи з принципів справедливості, пріоритетності захисту прав громадян і підприємців, з урахуванням правових норм, що діють в інших сферах економіки.
 4. Визначення ефективності роботи НБУ та ФГВФО як органів, які контролюють роботу банків на кожному етапі проблемності.
 5. Визначення ефективності роботи і достовірності висновків структур, які супроводжують роботу банків на всіх стадіях.
 6. Проведення аналізу ефективності роботи структур, відібраних ФГВФО для проведення:
 • оцінки активів;
 • юридичного супроводу;
 • зберігання майна;
 • архівування документів;
 • інших консультантів.
 1. Прийняття необхідних заходів до забезпечення рівності банків перед законом і однакове застосування регулятором (НБУ) норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» при здійсненні ним наглядових функцій.
 2. Провести ревізію нормативно-правової бази НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків.
 3. Спонукати НБУ розробляти та затверджувати у встановленому законодавством порядку адекватної грошово-кредитної та валютної політики.
 4. Виступити із ініціативою щодо включення до складу Ради НБУ представників громадських організацій.